Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница

однойменне. Відсутні проміжки між фронтальними зубами. Верхня зубна більша за

нижню на величину щічного горбика. У яких площинах визначається деформація

прикусу?

A Сагітальній та вертикальній.

B Сагітальній та трансверзальній.

C Сагітальній та оклюзійній.

D Сагітальній та носовій.

E Сагітальній та франфуртській

Під час профілактичного огляду у дівчинки 9-ти років діагностовано: широке перенісся,

вузькі носові ходи, рот напіввідкритий, губи змикає з напругою, подовжена нижня частина

обличчя. Прикус зміни зубів. У фронтальній ділянці визначається вертикальна щілина у

4-5 мм від 53 до 64. Співвідношення перших постійних молярів – І клас за Енглем.

Дитина невиразно вимовляє шиплячі звуки. Визначте найбільш вірогідний чинник

виникнення деформації прикусу.

A Порушення носового дихання

B Парафункції язика

C Смоктання язика

D Інфантильне Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница ковтання

E Правильної відповіді немає

До ортодонта звернулися батьки з дитиною 8 років зі скаргами на травмування слизової

оболонки порожнини рота. Під час обстеження визначено: зменшення висоти нижньої

частини обличчя, нижня губа вивернута, глибока губно-підборідна борозна. Прикус зміни

зубів. Верхні різці повністю перекривають нижні; ріжучі поверхні нижніх різців

контактують із передньою третиною піднебіння. Правильне мезіо-дистальне

співвідношення іклів та перших постійних молярів. Скупченість верхніх та нижніх

фронтальних зубів різного ступеня. Визначте діагноз за класифікацією Д.А.Калвеліса.

A Глибокий травмуючий прикус.

B І клас

C Глибокий нейтральний прикус

D Глибокий кришеподібний прикус

E Глибоке різцеве перекриття

Батьки з дитиною 9 років звернулися до ортодонта зі скаргами на випинання підборіддя.

Під час Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница огляду визначено наступне: обличчя довгасте, глибокі носогубні складки, нижня

губа відкопилена, збільшена нижня частина обличчя, підборіддя виступає вперед.

Прикус зміни зубів. Нижні різці перекривають верхні на 1-2 мм, сагітальна щілина 4 мм,

співвідношення перших постійних молярів - І клас за Енглем. У бічних ділянках верхня

щелепа менша за нижню на величину щічного горбка. Проміжки між нижніми

фронтальними зубами до 1 мм. Який метод вимірів діагностичних моделей щелеп

дозволить визначити зміни параметрів довжини фронтальної ділянки?

A Коркгауза

B Пона

C Тона

D Гербера

E Гербста

До ортодонта звернулися батьки з дитиною 12 років зі скаргами на неправильнерозташування зубів на верхній щелепі. Під час огляду визначено: обличчя вузьке,

видовжене; прикус зміни зубів – тимчасові другі моляри. 13 та Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница 23 розташовані поза

зубною дугою – зміщені у губний бік та вище оклюзійної площини; проміжок між 12 та 14 –

2,5 мм, а між 22 та 24 – 1,5 мм; 33 та 43 повернуті навколо осі на 450. Оберіть найбільш

раціональний метод лікування

A Видалення премолярів та переміщення іклів

B Розширення зубних дуг та масаж у ділянці верхівок іклів

C Видалення тимчасових молярів та розширення зубних дуг

D Компактостеотомія та розширення зубних дуг

E Правильної відповіді немає

Ребенок 5 лет. При профилактическом осмотре выявлена привычка прикусывания

нижней губы. Какая аномалия прикуса может сформироваться при сохранении у

ребенка этой привычки?

A * Прогенический прикус.

B Прогнатический прикус.

C Открытый прикус.

D Глубокий прикус.

E Перекрестный прикус.

Ребенок 3 года. При профилактическом осмотре выявлен. инфантильный тип глотания.

Какая Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница аномалия прикуса сформируется при таких условиях?

A * Открытый прикус.

B Прогенический прикус.

C Прогнатический прикус.

D Глубокий прикус.

E Перекрестный прикус.

У ребенка 5,5 лет выявлено, что нижние передние зубы перекрывают верхние, боковые

зубы смыкаются соответственно прогеническому прикусу, хорошо выражены бугры

клыков. Форма зубных рядов нормальная. Поставьте диагноз.

A * Принужденный прогенический прикус

B Нижняя макрогнатия

C Верхняя микрогнатия

D Недоразвитие переднего участка верхней челюсти

E Чрезмерное развитие переднего участка нижней челюсти

У ребенка 7 лет выступающий вперед подбородок, нижняя губа перекрывает верхнюю

губу. Между нижними резцами диастема и тремы, нижние резцы перекрывают верхние

на 2/3 высоты коронки. Соотношение первых постоянных моляров по 3 кл. Энгля.

Сагиттальная щель 3 мм. Определите правильную Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница тактику врача.

A * Применить аппрарат Брюкля

B Назначить комплекс миогимнастики

C Применить скользящий аппарат Энгля

D Применить каппу Бынина

E Применить каппу Шварца

У ребенка 11 лет при осмотре полости рта выявлено небное положение 11 зуба,

ширина которого 6 мм. Ему недостаточно места в зубном ряду - 2 мм. Все остальные

зубы смыкаются в пределах нормы. Назовите ортодонтический аппарат для лечения

данной аномалии:

A * Аппарат на верхнюю челюсть с окклюзионными накладками, винтом,

протракционной пружиной на 12 зуб.

B Аппарат на верхнюю челюсть с винтом и протракционной пружиной на 21 зуб.

C Аппарат на верхнюю челюсть с протракционной пружиной на 21 зуб.

D Каппа Шварца.

E Коронка Катца.

Ребенок 2,5 года. Жалобы родителей на сосание большого пальца во Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница время сна.

Определите тактику врача.

A *Рекомендовать локтевую лангету

B Беседа с ребенком о вреде сосания пальца

C Вмешательства врача не нужны

D Несъемный аппарат для устранения вредной привычки

E Съемный аппарат для устранения вредной привычки

У ребенка 7 лет выявлено, что справа нижние моляры перекрывают верхние, смыкание

остальных зубов соответствует норме. Величина и форма нижнего зубного ряда

соответствует норме. Назовите аппарат для лечения данной аномалии.

A * Аппарат на верхнюю челюсть с винтом и секторальным распилом.

B Аппарат на верхнюю челюсть с винтом и срединным распилом.

C Аппарат на верхнюю челюсть с наклонной плоскостью слева.

D Аппарат на нижнюю челюсть с наклонной плоскостью слева Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница.

E Пружинящий аппарат Энгля.

У ребенка 9 лет определяется вертикальная щель в переднем отделе 4 мм. Ребенок

болел рахитом. Поставьте диагноз:

A * Истинный открытый прикус 1- й ст. Тяжести

B Ложный открытый прикус 1- й ст. тяжести

C Истинный открытый прикус 2 - й ст. Тяжести

D Истинный открытый прикус 3 - й ст. тяжести

E Ложный открытый прикус 2 - й ст. тяжести

У ребенка 5 лет выявлено отсутствие всех верхних моляров. Нижние резцы контактируют

со слизистой оболочкой неба. Определите тактику врача.

A * Изготовить съемный пластиночный протез.

B Наблюдать 1 раз в полгода до прорезывания постоянных зубов.

C Наблюдать 1 раз в год до прорезывания постоянных зубов.

D Изготовить ортодонтический аппарат для лечения глубокого прикуса.

E Вмешательства врача не нужны.

Під Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница час профілактичного огляду вихованців дитячого садка у хлопчика 6 років

визначено: незначно сплощена верхня губа, майже сглажена губно-підборідня борозна.

Прикус тимчасових зубів. Нижні різці перекривают верхні на 1 мм. Сагітальна щілина

відсутня, співвідношення іклів та других молярів по сагіталі правильне. Верхня зубна

дуга у бокових ділянках більше нижньої на величину щічного горбка. Сплощення

передньої ділянки зубної дуги визначають за допомогою метода

A Korkhaus

B Hawley

C Gerlach

D Andresen

E Gerbst

До ортодонта звернулися батьки з дитиною 5 років зі скаргами на неправильну вимову

звуків. Під час обстеження: обличчя без особливостей. Прикус тимчасових зубів. У

фронтальній ділянці щілина від 53 до 63 в 1-1,5 мм Співвідношення щелеп у сагітальній і

трансверзальній площинах правильне. Який Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница тип регулятора функції Френкеля

застосовують для лікування описаної вище деформації прикусу?

A IV тип

B III тип

C II тип

D I тип

E I в

Які ознаки характеризують дистальний прикус?

A Порушенням змикання зубних рядів в сагитальному напрямку за рахунок дистального

зміщення нижньої щелепи.

B Наявністю горизонтальної щілини.

C Порушенням розмірів верхнього та нижнього зубних рядів.

D Порушенням змикання зубних рядів в сагитальному напрямку за рахунок медіального

зміщення нижньої щелепи.

E Зубоальвеолярним вкороченням верхньої зубної дуги.

До якого віку у дитини зростаються дві половини нижньої щелепи?

A До року.

B До 3-х років.

C До 6-ти років.

D Після народження.

E Внутрішньоутробно.

Мати хлопчика 9 років звернулась зі скаргами Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница на швидке стирання коронок передніх

зубів у дитини. Об'єктивно: коронки передніх зубів відсутні на 3/4 довжини, емаль, що

залишилась, має водянисто-сіре забарвлення. Виберіт найбільш імовірний діагноз.

A Синдром Стейнтона-Капдепона

B Патологічне стирання зубів

C Кислотне розчинення емалі

D Недосконалий амелогенез

E Недосконалий дентиногенез

Родители мальчика 4 лет обратились к ортодонту с жалобами на неэстетический вид

лица ребенка, постоянное положение языка между передними зубами. При осмотре:

нижняя треть лица удлинена, уздечка языка короткая, плотная. Зубная формула

соответствует возрасту. Во фронтальном участке – щель по вертикали 4 мм, в боковых

участках определяется зубо-альвеолярное удлиннение. Речь нечеткая. Укажите

мероприятия, необходимые для данного ребенка.

A *Пластика уздечки языка и обучение механотерапии(со Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница сжатием зубов в боковых

участках)

B Направить ребенка на пластику уздечки языка

C Упражнения для мышц, перемещающих нижнюю челюсть вперед

D Чрезгубный массаж фронтального участка обеих челюстей

E Упражнения по типу механотерапии(со сжатием зубов в боковых участках)

Родители девочки 8 лет обратились с жалобами на вялое пережовывание пищи .

Объективно : период сменного прикуса . Первые постоянные моляры в нейтральном

соотношении, сагитальная щель 2 мм . Верхние передние зубы перекрывают нижние на

2/3 . Назовите патологический признак .

A * Углубление резцового перекрытия .

B Увеличение сагитальной щели .

C Зубоальвеолярное удлинение передних зубов .

D Зубоальвеолярное укорочение боковых зубов .

E Уменьшение высоты нижней части лица .

Дитині 8 років. При огляді виявлено, що у вертикальній площині верхні різці Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница повністю

перекривають нижні, ріжучі країнижніх різців травмують слизову піднебіння, в бокових

ділянках моляри контактують за I класом Енгля. Виберіть ортодонтичний апарат для

лікування даної патології.

A * Піднебінна пластинка з накусочною площиною у фронтальній ділянці

B Піднебінна пластинка з накусочною площиною в бокових ділянках

C Апарат Андрезена

D Апарат Брюкля

E Пластинка на нижнющелепу з прикусочними площинами в бокових ділянках

Дитині 7 років. Ранній змінний прикус. Відмічається скупчення в ділянці нижніх

фронтальних зубів: 42 і 32 зуби прорізались орально з повним дефіцитом місця.

Складіть план лікування.

A * Серійне послідовне видалення зубів за Hots (за Хотцом)

B Видалення 42 і 32 зубів

C Видалення 41 і 31 зубів

D Видалення 83 і 73 зубів

E Видалення 84 і 74 зубів

До ортодонта звернулися батьки з дівчинкою 14 років Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница зі скаргами на невиразну вимову

звуків, яка проявилась у віці 14 років після перенесеного гострого респіраторного

вірусного захворювання. Під час обстеження: обличчя без особливостей, порушень

розташування зубів, співвідношення зубних рядів не виявлено. При пальпації

незрощення піднебіння не визначено. Язичок при вимові звуків не рухається, його

пальпація не викликає блювотного рефлексу. Яка причина невиразної вимови звуків?

A *Парез м`язів м`якого піднебіння та язичка.

B Аденоідні вегетації.

C Щілинний дефект піднебіння.

D Гипертрофія язичного мигдалика.

E Деформація прикусу.

При огляді лікаря-ортодонта дитини 10 років виявлена коротка вуздечка язика. Яка із

перелічених клінічних ознак не є характерним для короткої вуздечки язика?

A *Перехресний прикус

B Порушення мови

C Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница Дистальний прикус

D Інфантильне ковтання

E Сплощення фронтальної ділянки нижньої щелепи

Для лікування дитини лікар-ортодонт застосовує розширюючу пластинку на верхню

щелепу з похилою площиною. Апаратом якої дії є дана пластинка?

A *Комбінованої дії однощелепний двощелепної дії, знімний, пластиночний, лікувальний

B Механічно-діючий, однощелепний, знімний, блоковий лікувальний.

C Комбінованої дії, двощелепний, каповий, ретенційний

D Функціонально-діючий, однощелепний, знімний, пластин очний, профілактичний.

E Функціонально-направляючий, однощелепний, знімний, пластин очний,

профілактичний

На лікуванні у лікаря-ортодонта знаходиться дитина 5 років. Для її лікування

застосовується пластинка з вестибулярним бампером. Яку дію має вестибулярний

бампер?

A *Нейтралізує тиск кругового м’яза рота

B Змінює нахил верхніх фронтальних зубів

C Стимулює ріст бокових ділянок щелеп

D Нормалізує Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница функцію ковтання

E Змінює положення язика

До клініки лікаря-ортодонта звернулась дівчина 13 років зі скаргами на неправильне

розташування зубів. Для її лікування необхідно застосувати лицеву дугу. Якою за своєю

дією є лицева дуга?

A *Механічно діючою

B Функціонально діючою

C Функціонально направляючою

D Комбінованої дії

E Профілактичної дії

При огляді лікарем-ортодонтом дитини 5 років у нього виявлено: відсутність зтертості

зубів, відсутність трем і диастем, прямий прикус. Який з перерахованих симптомів у

5-річної дитини є ознакою майбутньої скупченості?

A *Відсутність трем і диастем

B Відсутність зтертості зубів

C Прямий прикус

D Ортогнатичний прикус

E Відсутність мєзіальної сходинки в області других тимчасових молярів

У 5- річної дитини видалені 54,55,64,65 зуби. До чого призводить попередчасне

видалення цих зубів?

A *Вкорочення зубних дуг Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница.

B Нерівномірний ріст щелеп.

C Подовження зубних дуг.

D Розширення щелеп.

E Вірної відповіді немає.

При обстеженні 5-річної дитини виявлено на різцях та іклах зворотнє перекриття. Що є

найефективнішим у цьому віці для профілактики розвитку патологічного прикусу?

A *Зішліфування горбиків молочних зубів.

B Призначення вестибулярного щита

C Проведення міогімнастики

D Пластика вуздечки язика.

E Лікування ортодонтичним апаратом

У пацієнта виявлено співвідношення на молярах медіальне, нижні фронтальні зуби

перекривають верхні. Сагітальна щілина 7 мм. Це має назву:

A *Прогенія

B Прогнатія

C Косий прикус

D Відкритий прикус

E

З чого потрібно починати лікування прогнатичного прикусу у дівчини 5 років з наявністю

шкідливої звички ротового дихання внаслідок розростання аденоїдних вегетацій 4

ступеню.

A *Аденектоміі.

B Призначення Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница вестибулярного бамперу

C Призначення комплексу міогімнастики

D Виготовлення пластинкового апарату з гвинтом

E

У дитини 5 років прикус тимчасових зубів. Верхні різці перекривають нижні на 1/3 висоти

коронки. Проміжки між фронтальними зубами до 1 мм. Співвідношення іклів правильне,

дистальні поверхні других тимчасових молярів розташовані в одній вертикальній

площині. Розташування дистальних поверхонь других тимчасових молярів необхідно

розглядати як:

A Фактор ризику

B Ознаку формування глибокого прикусу

C Ознаку формування дистального прикусу

D Ознаку формування медіального прикусу

E Фізіологічний тимчасовий прикус

До ортодонта звернулися батьки з дитиною 13 років. Під час огляду: прикус постійних

зубів. 13, мезіо-дистальні розміри якого 8,9 мм, прорізався поза зубною дугою

вестибулярно; проміжок між 14 та 12 – 9,2 мм. Оберіть раціональний план лікування.

A Переміщення 13 в зубну дугу

B Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница Видалення 14, переміщення 13 дистально та в зубну дугу

C Розширення зубної дуги та переміщення 13

D Пальцевий масаж 13

E Видалення 13

У дитини 8 років визначена діастема І виду за Ф.Я.Хорошилкіною розміром 2-3 мм.

Охарактеризуйте розташування зубів при І виді діастеми.

A Симетричний проміжок між різцями з латеральним відхиленням коронок різців при

правильному розташуванні верхівок коренів

B Симетричний проміжок між різцями з паралельним розташуванням коренів

C Асиметричний проміжок між різцями з латеральним зміщенням одного з різців

D Проміжок між різцями з медіальним нахилом коронок та латеральним відхиленням

коренів

E Асиметричний проміжок між різцями з паралельним розташуванням коренів

У дитини 12 років відсутні 31 та 41, проміжок між 32 та 42 – 10 мм. Застосування якого

методу дослідження допоможе визначити Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница заключний діагноз.

A Рентгенологічний

B Клінічний

C Біометричний

D Графічний

E Антропометричний

У дитини 12 років відсутні 31 та 41, проміжок між 32 та 42 – 10 мм. Виберіть раціональну

конструкцію протеза.

A Частковий пластинковий знімний розсувний протез

B Протез-розпорка

C Бюгельний протез

D Мостоподібний протез

E Мікропротез розсувний

У дитини 6,5 років визначається щілина величиною 2,5-3 мм між передніми зуба від ікла

до ікла. Співвідношення перших постійних молярів за І класом Енгля. Визначте ступінь

тяжкості деформації прикусу.

A І ступінь

B ІІ ступінь

C ІІІ ступінь

D IV

E V

У дитини 7,5 років зубні дуги верхньої та нижньої щелеп чотирикутні; співвідношення іклів

та перших постійних молярів за І класом Енгля. Визначте характер аномалії згідно

класифікації Д.А.Калвеліса.

A Аномалія форми зубного ряду

B Порушення утворення Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница зубного ряду

C Аномалії окремих зубів

D Аномалії прикусу

E Аномалії розмірів щелеп

У дитини 6 місяців прорізалися 71 та 81, нижня щелепа у стані ретрогенії, піднебіння

пласке з добре вираженими поперечними складками. Визначте стан порожнини рота

A Фізіологічний

B Патологічний

C Аномальний

D Субкомпенсований

E Декомпенсований

У дитини 6 місяців прорізалися 71 та 81, нижня щелепа у стані ретрогенії, піднебіння

пласке з добре вираженими поперечними складками. Охарактеризуйте розташування

нижньої щелепи

A Фізіологічне

B Дистальне

C Мезіальне

D Аномальне

E Патологічне

У 12-річної дитини напівретенція 25 зуба; місця у зубній дузі не вистачає на 1/3 величини

коронки. Верхні різці перекривають нижні на 2/3; співвідношення перших постійних

молярів зліва за ІІ класом Енгля Оберіть раціональну конструкцію ортодонтич ного

апарата

A Пластинка на верхню щелепу з однобічним гвинтом під 25 зуб та накушувальною

площадкою

B Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница Пластинка на верхню щелепу з двобічним розширювальним гвинтом

C Пластинка на верхню щелепу з радіальним симетричним гвинтом

D Пластинка на верхню щелепу з радіальним асиметричним гвинтом

E Пластинка на верхню щелепу з бічною похилою площиною

В клініку до ортодонта звернулася мати 3-х річної дитини зі скаргами на повну відсутність

коронкової частини 51 та 61 зубів. Яка повинна бути тактика лікаря.

A *Тонкостінний ковпачок.

B Металокерамічна коронка.

C Куксовий зуб.

D Вкладка

E Видалення зубів

При осмотре ребенка 9 лет установлено, что нижние боковые зубы справа перекрывают

верхние. Соотношение зубов в сагиттальной плоскости не изменено. Какой метод

исследования моделей зубных рядов следует избрать?

A *Метод Пона

B Метод Коркхауза

C Метод Тона

D Метод Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница Герлаха

E Метод Шварца

У ребенка 10 лет установлена асимметрия лица, смещение подбородка вправо. При

осмотре полости рта выявлено, что нижние боковые зубы справа перекрывают зубы

антагонисты. Линия между нижними центральными резцами смещена вправо на 4 мм.

Какой метод исследования следует применить для диагностики смещения нижней

челюсти?

A *Клинические – функциональные пробы Ильиной Маркосян.

B Клиническая диагностическая проба Эшлера–Битнера.

C Миотонометрия

D Электромиография

E Гнатография

При осмотре полости рта ребенка 9 лет установлено нарушение процесса

физиологического стирания временных клыков, прогеническое соотношение зубных

рядов. Форма верхнего и нижнего зубного ряда не изменены. Какой следует установить

диагноз?

A *Принужденный прогенический прикус.

B Прогенический прикус при верхней микрогнатии

C Прогенический прикус при нижней макрогнатии.

D Прогенический прикус при Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница вестибулярном наклоне нижних резцов

E Прогенический прикус принебном наклоне верхних резцов.

Ребенок 13 лет. При осмотре выявлено вестибулярное положение, супраокклюзия 13 и

23 зубов. В зубном ряду для них недостаточно места на 2/3 ширины коронки. Остальные

зубы смыкаются в пределах нормы. Выберите план лечения:

A *Удалить первые премоляры и клыки переместить в правильное положение

B Расширить верхний зубной ряд и клыки переместить в правильное положение.

C Расширить верхний и нижний зубной ряд и клыки переместить в правильное

положение

D Переместить верхние премоляры и моляры с обеих сторон дистально, а затем клыки

в правильное положение

E Удалить клыки, а образовавшийся дефект зубного ряда со временем самоустранится

Ребенок 11 лет. При осмотре полости рта Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница установлено, что верхние фронтальные зубы

полностью перекрывают нижние. Боковые зубы в сагиттальной и трансверзальной

плоскостях смыкаются нормально. Ребенку установлен диагноз глубокий прикус.

Нарушением каких функции сопровождается данная аномалия?

A *Функции жевания, откусывания пищи.

B Функции дыхания, глотания.

C Функции глотания, откусывания пищи

D Откусывания пищи, дыхания

E Нечеткость речи, недостаточное жевание

У ребенка 8 лет определяется выпуклый профиль, напряжение при смыкании губ,

сагиттальная щель 7 мм, При проведении пробы Эшлера-Битнера лицо улучшается.

Для устранения аномалии был изготовлен регулятор Френкеля 1 типа. Каков механизм

действия этого аппарата в данном случае?

A *Нормализация давления губ, щек, языка и положение нижней челюсти

B Задержка роста верхней челюсти в сагиттальном направлении

C Расширение верхней челюсти Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница с помощью винта

D Нормализация положения и роста нижней челюсти с помощью межчелюстной тяги

E Нормализация положения верхних фронтальных зубов с помощью вестибулярной дуги

У девочки 11 лет с жалобами на эстетический недостаток ортодонтом установлен

предварительный диагноз: дистальный прикус, Какой ортодонтический аппарат

наиболее целесообразен ?

A *Аппарат Хургиной

B Накусочная пластинка Катца

C Расширяющая пластика Шварца

D Аппарат Брюкля

E Лицевая дуга

При клиническом обследовании девочки 10 лет. В полости рта: щель по сагиттали – 11

Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentbecqzzd.html
documentbecrhjl.html
documentbecrott.html
documentbecrweb.html
documentbecsdoj.html
Документ Дівчинка 9 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на виступаюче підборіддя. 3 страница